Menu Item Home
Menu Item Exploitanten Informatie
Menu Item Sekswerkers Informatie
Menu Item Percentage Privacyverklaring
Menu Item Verklaring Loonheffingen
Menu Item Afmelden
Menu Item Rekentool Informatie
Menu Item Rekentool Downloaden
Menu Item Nieuwe tarieven 2024
Menu Item Boekhouder gezocht?
Menu Item Gerechtelijke uitspraken
Menu Item Besluit staatsecretaris
Menu Item Uitv.besl.574 18-12-2008
Menu Item Contact

Opting-in


Per 1 juli 2008 is het voor clubs, privehuizen, massagesalons, escortbedrijven en andere vergelijkbare ondernemingen op mogelijk om de uitbetalingen aan de sekswerkers volgens twee manieren te voldoen (punt 1 en punt 2)

Daarnaast zijn momenteel punt 3 en 4 ook mogelijk.

  1. De sekswerker is volledig in loondienst.

  2. Het voorwaardenpakket en de opting-in methode.

  3. Sinds 2014 is het werken met zelfstandige dames onder strenge voorwaarden mogelijk, let op u dient dan wel van tevoren om een standpuntbepaling bij de belastingdienst te vragen.

Veelal dient u eerst een plan van aanpak in te leveren en de belastingdienst om een standpuntbepaling naar aanleiding van de door u aangegeven werkwijze in dit plan te verzoeken.

  1. Middels een dienstverband binnen een cooperatie.

Wanneer u toestemming heeft van de belastingdienst en u voldoet aan de eisen van het voorwaardenpakket kunnen de uitbetalingen van de sekswerkers verlopen via de opting-in regeling.

Informatie van de belastingdienst voor de exploitant kunt u downloaden via de keuze Exploitanten Informatie op deze site. Informatie voor de sekswerker kunt u downloaden via de keuze Sekswerkers Informatie op deze site.

Ongetwijfeld zal dit bij velen van u vragen oproepen over hoe hier administratief en fiscaal naar te handelen. Op deze site vindt u dan ook alle informatie alsmede een rekentool in Excel welke u kunt gebruiken als hulpmiddel voor de berekening van de uitbetalingen aan de sekswerkers en het maken van een uitbetalingsoverzicht.

Voor het maken van een afspraak voor persoonlijk advies of het eventueel laten verzorgen van uw administratie kunt u bellen met;Maton Fiscale en Administratieve Dienstverlening 0499-390457

De medewerkers van deze fiscale adviespraktijk kunnen bogen op een jarenlange ervaring met ondernemers en sekswerkers in de erotiekbranche. Tevens heeft deze praktijk ruime ervaring met het opting-in systeem door het feit dat een aantal cliënten al sinds augustus 2007 (in het kader van de zogenaamde pilot belasting) werken met de opting-in regeling. Daarnaast heeft men ervaring met ondernemingen en personen welke via internet in de zg. adultbranche hun inkomsten verwerven. Ook kunt u terecht voor het verzorgen van administratie en andere fiscale zaken welke niets van doen hebben met de erotische branche.

Uiteraard kunt u ook, indien gewenst, uw administratie bij deze fiscale adviespraktijk onderbrengen. Onze medewerkers spreken graag de mogelijkheden met u door. U kunt eventueel gebruik maken van een vrijblijvend gratis consult.

Let op: Sinds 2014 zijn er verwikkelingen gaande omtrent het gegeven dat de dames toch weer als zelfstandige binnen een bedrijf zouden kunnen optreden. Momenteel (december 2024) zijn er een beperkt aantal ondernemingen die met zelfstandige dames werken.

Verstandig is indien u gebruik wilt gaan maken van punt 3, het werken met zelfstandige dames u eerst dit te overleggen met Uw adviseur om alle voor en nadelen van deze keuze tegen elkaar af te wegen, indien dan de beslissing valt om toch mogelijk met zelfstandige dames te gaan werken dan dient er eerst een plan van aanpak te worden opgesteld.

Dit plan van aanpak dient u voor te leggen een de belastingdienst en vervolgens om een standpuntbepaling te vragen, pas als dit is ingenomen door de belastingdienst is er duidelijkheid.

Het spreekt voor zich dat er binnen de onderneming inderdaad dient te worden gehandeld zoals omschreven in het plan van aanpak, een dergelijke plan van aanpak kunt u desgewenst laten verzorgen door ons kantoor.

Afmelden loonadministratie

Indien een dame haar diensten niet langer verricht dient de exploitant dit door te geven aan zijn adviseur/boekhouder welke de loonadministratie verzorgd. Geef de juiste datum door, de adviseur/boekhouder zal dan via zijn loonsoftware er zorg voor dragen dat dit wordt medegedeeld aan de belastingdienst. Indien u met eigen loonsoftware werkt dient u zelf aan te geven per welke datum de sekswerker geen diensten meer in het bedrijf verricht.


Rekentool informatie

Onderstaande rekentool is bedoeld als hulmiddel voor het berekenen van de uitbetalingen van de sekswerkers en het opmaken van een uitbetalingsoverzicht inzake de opting-in. Deze rekentool is gemaakt met Excel, dit is gedaan zodat exploitanten deze eventueel aan kunnen passen aan hun persoonlijke wensen.

Deze rekentool is gratis te downloaden van deze site, u kunt hier geen enkel recht aan ontlenen ten aanzien van aansprakelijkheid in wat voor vorm dan ook. Eventuele veranderingen in layout van formulieren worden t.z.t. indien noodzakelijk in nieuwe versies aangepast.Wat kan het programma?

De rekentool kan berekeningen maken inzake de uitbetalingen aan de sekswerkers in het kader van de opting-in regeling. U kunt dit dus gebruiken voor het maken van een uitbetalingsoverzicht waarbij de in te houden premies en het uit te betalen bedrag zichtbaar zijn.

Tevens kunt u zelf de verdeling aangeven tussen de sekswerker en exploitant, almede het percentage dat aan loonheffing voldaan dient te worden. Voor 2024 is dit 5% of 36%.Voor wie is de rekentool bestemd?

Voornamelijk voor diegenen die werkzaam zijn in de erotische branche, met name voor de kleine en middelgrote bedrijven (waarbij moet worden aangetekend dat het natuurlijk ook bruikbaar is voor grotere bedrijven). Veelal zullen de grote bedrijven mogelijk zelf gebruik maken van een specifiek voor hun ontwikkeld programma eventueel gekoppeld aan een loonsoftware-programma.Wat doet de rekentool niet?

De rekentool verzameld geen uitbetalingen. Het is aanvankelijk bedoeld om berekeningen te maken en niet als een boekhoud- of administratiepakket. U kunt ook elke keer per sekswerker indien gewenst het totaalbedrag per dag berekenen. Uiteraard kunt u het ook berekenen per geleverde handeling.

Deze uitbetalingsoverzichten kunt u printen voor uw eigen administratie en voor de sekswerker. Op de uitbetalingsoverzichten kunt u de naam van uw bedrijf invullen en vervolgens de naam van de sekswerker.Waar moet u zeker opletten?

Ga bij onvoldoende kennis van het programma geen wijzigingen aanbrengen, en zeer zeker niet in de formules. Laat dit over aan iemand met kennis van zaken. Er is bewust voor gekozen deze rekentool geschikt te maken voor aanpassingen door derden, veranderingen zijn dus simpel door te voeren, u kunt er dan altijd eventueel voor kiezen bepaalde gegevens of formules af te laten schermen in overleg met het bedrijf of persoon die voor u de eventueel gewenste aanpassingen gaat uitvoeren.

Let er op dat indien er rechts op het scherm een rode balk oplicht, de verdeling gezamelijk geen 100% is.
Bij de aan te geven loonheffing staat aangegeven 5% of 36% (percentages 2024), let op dat u dit percentage juist ingeeft. Let er dus op dat u de juist geldende percentages goed invult anders krijgt u een verkeerde berekening.Hoe werkt de rekentool?

U vindt als u de tool heeft opgestart links onder in het scherm drie opties:

  1. Uitbetalingsoverzicht sekswerker

  2. Berekening bruto/netto

  3. Afdrachten door exploitant

Allereerst opent u de berekening bruto netto (met de muis er op gaan staan en klikken met linker muisknop), vervolgens vult u links in het totaalbedrag wat door de klant is betaald. Dit is dus het totale bedrag inclusief het deel van de sekswerker en dus ook inclusief de totale BTW. Vervolgens vult u de verdeling van het percentage van de exploitant in, en klikt daarna op het blokje sekswerker, hier dient u het restant percentage in te vullen. Indien u bijvoorbeeld bij de exploitant 40% heeft ingevuld dan dient u bij de sekswerker 60% in te vullen, immers het totaal dient 100 % te zijn. Indien er rechts op het scherm een rode balk oplicht, dan is de gezamelijke verdeling geen 100%. Vervolgens geeft u het percentage aan wat van toepassing is voor de loonheffing (5% of 36% voor het jaar 2024). Dit percentage heeft de sekswerker ingevuld op de hiervoor bestemde formulieren bij aanvang van de werkzaamheden (zie ook informatiemap belastingdienst).

Klik vervolgens op nettoloon, dan pas zal de complete berekening aan de hand van de door u ingevoerde cijfers zichtbaar zijn. Vervolgens gaat u naar het uitbetaaloverzicht sekswerker, vul hierop in de dag waarop is gewerkt en de uitbetalingsdatum, deze zullen vrijwel altijd met elkaar overeen komen. Bij week of maand kunt u desgewenst het week- of maandnummer invullen.

Vul vervolgens de N.A.W.-gegevens van het bedrijf in en daarna de N.A.W. gegevens van de sekswerker. Dit dienen de werkelijke gegevens te zijn, dus geen werknaam. Vervolgens kunt u deze uitbetalingsoverzichten in tweevoud printen. Een exemplaar voor de sekswerker en een voor de exploitant.

Vervolgens vult u weer nieuwe gegevens in net zo lang tot alle uitbetalingen van die dag voor de sekswerkers zijn uitgevoerd. Uiteraard kunt u als een sekswerker meerdere werkzaamheden heeft uitgevoerd deze totaliseren en in een berekening uitvoeren. U heeft tevens de mogelijkheid om extra verrichtingen of baromzet in te vullen waarbij wel de opmerking geplaats wordt dat indien u een aparte baradministratie voert hier wel rekening mee moet worden gehouden. Als u de berekening heeft opgemaakt en de uitbetaling heeft afgeboekt in uw kasadministratie , dan zal vervolgens uw adviseur, aan de hand van de door u in de administratie opgenomen gegevens en cijfers, verwerken in zijn boekhoudpakket en loonsoftware. Alleen dan kunnen er maandelijkse loonstroken worden opgemaakt en daarna de maandelijkse aangifte loonheffing worden gedaan. Dit betekend dat u uw administratie maandelijks dient aan te leveren.

Ten aanzien van een club is er een mogelijkheid om de extra verdiensten van de dame aan de bar te verwerken in de berekening. Let echter op, omdat gebleken is dat er in de praktijk vaak sprake is van een aparte baradministratie voorziet het programma voor het moment alleen maar in de berekening van het damesdeel, zodat haar aandeel in het uitbetalingsoverzicht te verwerken is. Het aandeel van de baromzet van de exploitant dient u dan apart in de eigen administratie te vermelden. Bespreek dus met u boekhouder hoe de baromzet op de juiste wijze te verwerken in de administratie.